VIP Güvenlik

Profesyonel VIP güvenlik hizmetimizde, kişi veya kişilerin güvenlik tehlikelerinin bulunması durumunda, günlük hayatı mümkün olduğunca az etkileyecek şekilde hareket ederek, her türlü teçhizat ile ve güvenlik hizmetini veren personelin eğitimli olmasına dikkat edilerek en yüksek seviyede güvenliği sağlamak hizmet esasımızdır. Spesifik nedenlerle güvenlik hizmeti verilen kişiler için, o nedenlerin doğurabileceği tehlikeleri önceden tespit edip ne şekilde bertaraf edileceği rapor halinde sunulur. Yakın koruma hususunda deneyimli personelimiz ile sağlayacağımız VIP koruma hizmetimizde, her zaman tehlike ortaya çıkabilir düşüncesiyle hareket etmek ve bunun neticesinde öncü güvenlik çalışmalarını tamamlamak, tatbikatlar ve bulunulacak olan çevrenin araştırılması gibi hususlar dikkatle ele alınır. VIP güvenliğimizde sadece kişi değil, ikamet, iş yeri, aile fertlerinin korunması gibi hizmetler de vardır.

VIP Güvenlik ile İlgili Güvenlik Hizmetlerimiz
——————————————
1. VIP Yakın Koruma
2. Müstakil Villa Güvenliği
3. İkamet Güvenliği

Bu hizmetten yararlanmak istiyorum