Giriş Çıkış Kontrol Sistemleri (Access)

Yerleşim alanları, binalar ve çalışma alanları ile arındırılmış alanlara girişlerin kontrol altına alınabilmesi, bu alanlara giriş-çıkışların yetkilendirilmesi, zaman bazında kayıtlarının tutulabilmesi, geçmişe dönük raporlar alınabilmesi, binada bulunan kişilerin tespit edilebilmesi, binada dolaşan kişilerin o andaki yerinin tespit edilebilmesi, ziyaretçi giriş ve çıkışlarının düzenlenmesi, kayıtlanabilmesi, raporlanabilmesi, ziyaretçilerin alan-lar içinde dolaşımında güvenliğin sağlanması amacıyla kurulan sistemlerdir.

A-Kartlı Giriş-Çıkış Kontrol Sistemleri:

• Pasif Yaklaşım tipi (Proximity) Kart,
• Manyetik Şerit Kart,
• Barkodlu Kart,
• Yarı Aktif Kart,
• Aktif Kart.

B-Biometrik Giriş-Çıkış Kontrol Sistemleri:

Üst seviyede güvenlik gerektiren, arındırılmış alanlara girişlerin kontrol altına alınabilmesi, kayıtların yapılabilmesi, kişilerin tanımlanabilir fiziksel özellikleri (biometrik) kullanılarak giriş-çıkış yetkilendirilmelerinin yapılabilmesi amacıyla kullanılan sistemlerdir:

• Yüz Tanıma,
• Parmak İzi Tanıma,
• El Geometrisi Tanıma,
• İmza Tanıma,
• Göz İris Tanıma,
• Ses Tanıma

C-Personel Devam Takip ve Kontrol Sistemleri:

Personel puantajı yapılabilmesi, personel giriş
Çıkış ve mesai saatlerinin raporlanabilmesi, bord
rolanabilmesi amacıyla kullanılan sistemlerdir.

D-Anahtar Yönetim Sistemleri:

Personel tarafından kullanılan anahtarların, sadece yetkili oldukları anahtar ve anahtar gruplarını alabilmesi, anahtar kullanımının raporlanabilmesi amacıyla kullanılan anahtar yönetim sistemidir. Personel kartları veya biometrik olarak kontrol edilebilmektedir.

E-Turnikeler:

Onaylanmış bir giriş veya çıkış işleminde, sadece bir şahsın
geçişine izin veren sistemlerdir:

• Tam Boy Turnikeler,
• Yarım Boy Turnikeler,
• Hızlı Geçiş Üniteleri,

Bu hizmetten yararlanmak istiyorum