Çevre Güvenlik Sistemleri

A-Askeri veya sivil kurum ve kuruluşlar ile özel mülkiyet sınırlarının korunması, olabilecek sızma girişimlerinin anında algılanabilmesi ve engellenmesi, algılanan tehdidin lokal ve/veya merkezi kontrol noktasına ulaştırılabilmesi, CCTV sistemleri ile entegrasyon yapılarak tehdidin izleme ve kayıt altına alınabilmesi, CCTV sisteminin, sınırın izinsiz olarak aşıldığı noktaya otomatik olarak yönlendirilmesi, krıminal ve şüpheli durumların incelenebilmesi maksadıyla geçmişe dönük alarm kayıtlarının operatör bazında arşivleme yapılabilmesi amacıyla kurulan entegre çevre koruma sistemleridir.
• Fiziksel Çevre Güvenlik Sistemleri (tel örgü, bıçaklı teller)
• Fens Üzeri Sensör Kablo Algılama Sistemleri
• Fiber Optik Ağ Algılama Sistemleri
• Infrared Bariyer Sistemleri
• Mikrodalga Bariyer Sistemleri
• Toprak Altı Algılama Sistemleri
• Elektrik Alan Algılama Sistemleri
• Manyetik Alan Algılama Sistemleri
• Fens Üzeri Elektrik Engeller
• Video Hareket Algılama Sistemleri
• Vibrasyon Algılama Koruma Sistemleri
• Portatif Çevre Güvenlik Sistemleri

B-Devriye Tur Sistemi:

Tesisin güvenliğinden sorumlu olan görevlilerin; içeride ve dışarıda önceden yerleştirilen noktaları planlanan zamanlarda, kontrol cihazı ile kontrol etmesi ve toplanan bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlayan sistemlerdir. Bu sistem sayesinde, güvenlik görevlisinin tüm bölgeyi kontrol ettiği ve görevilinin başında olduğu tespit edilip raporlanabilir.

Bu hizmetten yararlanmak istiyorum