AVM Güvenliği

Profesyonel AVM güvenliği şu başlıklarla sağlanır;
o Alışveriş merkezi giriş güvenliği,
o Otopark güvenliği,
o Katların güvenliği,
o Mağaza güvenliği,
o Müşteri ve personel güvenliği.

Başlıca tehdit unsurları;
o Hırsızlık,
o Gasp,
o Sorunlu müşteri.

Sektörün zaafları;
o Müşteri ilişkileri,
o Personel ilişkileri,
o Sorunlu müşterilere karşı yanlış müdahale.

AVM güvenliği toplumsal ve terör olayları münasebeti ile çok önem verilmesi gereken bir hizmettir. Bu minvalde AVM güvenliği için bazı prensiplerimiz bulunmaktadır.

o İşletme kurallarına aykırı hareket etse dahi, müşteri daima en üst düzeyde muhatap bulabilme ve bilgilendirilme şansına sahip olmalıdır.
o Bununla beraber, yetkilendirilmiş girişlerin olduğu alanlara sahip kuruluşların güvenliği sağlanırken, nezaket sınırları çerçevesinde kalacak şekilde, kuralları engelleyecek hiçbir harekete izin verilmemelidir. AVM ile müşterinin ilk temas noktası güvenlik görevlileri olacağından, görevlilerin; AVM’nin imajına ve kültürüne uygun olması gerektiğinin bilincindeyiz.
o Bu nedenle, AVM güvenliği konusunda, suçla mücadele ve kalabalık yönetimi konularında uzman ve profesyonel personelle çalışmayı uygun görüyor, bu konuda çalışanlarımıza uyum eğitimi veriyoruz.

Bu hizmetten yararlanmak istiyorum